یادداشت ها

آموزش کلمات کاربردی انگلیسی - سطح مقدماتی

خانواده در زبان انگلیسی - آموزش کلمات کاربردی انگلیسی - سطح مبتدی

مدت
00:14:32
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
لغت
سطح
مقدماتی
تاریخ
19 آذر 1399

شهریه دوره : 45000 تومان

رایگان 00:14:32
2
سلام و احوالپرسی به انگلیسی - خداحافظی کردن در زبان انگلیسی
00:08:29
2
تولد، ازدواج و مرگ در زبان انگلیسی
00:13:59
3
اجزای بدن در زبان انگلیسی
00:14:07
4
انواع لباس های مختلف در زبان انگلیسی
00:10:51

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است